• tdaholland@gmail.com
  • Amsterdam, Nederland

ANBI

De projecten van onze vereniging zijn afhankelijk van uw donaties. Zonder uw hulp en bijdrage zullen onze projecten helaas minder succesvol zijn. Natuurlijk zijn alle giften welkom op ons rekeningnummer NL70INGB0006450230 t.n.v. Ver Tigrai Development Association.

Vereniging Tigrai Development Association in Nederland (TDA NL) heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften en legaten aan Vereniging Tigrai Development Association in Nederland (TDA NL) zijn aftrekbaar bij de belasting.

Elke schenking die u doet, is een gewone gift. Het maakt niet uit of u de schenking regelmatig of eenmalig doet. Donaties aan een goed doel zijn bijvoorbeeld gewone giften.

U kunt een periodieke schenking regelen zonder tussenkomt van een notaris. Wilt  u hiervan gebruik maken, klik dan op de volgende link: anbi overeenkomst periodieke gift in geld TDA NL.

Nalaten

Nalaten aan een goed doel is belastingvrij en bovendien hoeven goede doelen geen successierecht meer te betalen. Dat betekent dat uw volledige nalatenschap aan het goede doel besteed kan worden.

Gewone gift

U mag gewone giften aftrekken als die giften voldoen aan de volgende voorwaarden: U doet de gift aan een instelling die als ANBI geregistreerd staat.

  • De instelling levert u geen tegenprestatie voor de gift.
  • U kunt schriftelijk aantonen dat u de gift hebt gedaan, bijvoorbeeld met een bankafschrift of kwitantie. Giften bij deur- en straatcollectes zijn dus niet aftrekbaar.
  • Het totaalbedrag van de giften is hoger dan het drempelbedrag dat voor u geldt.
  • U trekt niet meer af dan het maximum dat voor u geldt.

Meer informatie over ANBI vindt u op de website van de Belastingdienst.

Bereken met deze rekenhulp hoeveel u kunt besparen of extra doneren.

U kunt uw bijdrage doen storten op:

T.n.v. Ver Tigrai Development Association
IBAN: NL70INGB0006450230
Kvk nummer.: 81236174
RSIN: 862006934
BIC: ABNANL2A
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

kennisoverdracht

Wilt u projecten in Tigray ondersteunen met uw kennis en ervaring!? Laat het ons weten door onze contactformulier hier te vullen en naar ons te verzenden! We zullen een beroep doen op uw expertise als daar op enig moment behoefte aan is. Uiteraard is het vrijwillig en vrijblijvend.

Word vrijwilliger

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger? Neem contact met ons op!