• tdaholland@gmail.com
  • Amsterdam, Nederland

Wat we doen

TDA NL werkt structureel aan het vergroten van de weerbaarheid en zelfredzaamheid van de bevolking in Tigray. Dit doen we door middelen (geld, materiaal, en kennis) beschikbaar te stellen aan lokale partners en gemeenschappen in Tigray om de zelfredzaamheid op gemeenschapsniveau te bevorderen.

Humanitaire hulp

Begin november 2020 begon de Ethiopische regering militaire operaties in de Tigray-regio tegen de regerende partij van de regio, het Tigray People’s Liberation Front. Civiele doelen in steden, waaronder ziekenhuizen, scholen, fabrieken en bedrijven, werden beschoten, geplunderd en vernietigd door Ethiopische federale strijdkrachten en regionale milities, en door strijdkrachten uit buurland Eritrea.

De ernst en omvang van de humanitaire crisis die zich sinds het begin van de oorlog in de regio afspeelt is zeer ernstig. De toegang tot humanitaire hulp werd tijdens de oorlog belemmerd en honger werd door de Ethiopische regering als oorlogswapen tegen de bevolking van Tigray gebruikt. Hierdoor kwamen er honderdduizenden burgers om het leven.

Op 2 november 2022 werd een vredesverdrag ondertekend tussen de regering van Ethiopië en het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) om een vreedzame en duurzame oplossing te vinden voor het verwoestende conflict in Tigray.

In 2022 allen hebben wij dankzij contributiegeld en donaties ontvangen van onze leden, supporters en onze Tigray gemeenschap in Nederland, € 123.550,30 gedoneerd aan noodhulp om de oorlogsslachtoffers in Tigray te helpen.

Onderwijs

We bouwen een kwaliteitsinfrastructuur om studenten leeromgevingen te bieden met voldoende ruimte en materialen om kansengelijkheid te bevorderen. We verzamelen, kopen en doneren educatieve boeken, computers en laboratoriumkits. Alle TDA-partnerscholen zijn openbare scholen die eigendom zijn van en beheerd worden door overheidsinstanties en leden van de gemeenschap.

  • Tot dusver heeft TDA 33% van de scholen in Tigray gebouwd
  • 46% van de vrouwen en 33% van de mannen in Tigray hebben geen opleiding genoten

Gezondheid en Welzijn

Goede zorg is essentieel in de strijd tegen armoede. In Nederland is goede en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen beschikbaar. In Tigray helaas niet.

Tot dusver heeft TDA 2 ziekenhuizen, 7 gezondheidscentra en 74 gezondheidsposten gebouwd en uitgerust om basisgezondheidszorg te bieden in Tigray.

Armoedebestrijding

Armoede bestrijden door de zelfredzaamheid en weerbaarheid van mensen blijvend en duurzaam te verbeteren. We bieden trainingen voor capaciteitsopbouw aan boeren, werkloze jongeren en vrouwen.

Landbouw

Het verbeteren van voedselzekerheid van de mensen in Tigray door het introduceren van technologieën en verbeterde zaden, en het geven van praktische training.