• tdaholland@gmail.com
  • Amsterdam, Nederland

Projecten

Begin november 2020 begon de Ethiopische regering militaire operaties in de Tigray-regio tegen de regerende partij van de regio, het Tigray People’s Liberation Front. Civiele doelen in steden, waaronder ziekenhuizen, scholen, fabrieken en bedrijven, werden beschoten, geplunderd en vernietigd door Ethiopische federale strijdkrachten en regionale milities, en door strijdkrachten uit buurland Eritrea. De gevechten en de aanhoudende beperkingen op de toegang tot humanitaire hulp dwongen meer dan twee miljoen mensen hun huizen te ontvluchten, tienduizenden vluchtten naar Soedan, waardoor minstens 5,3 miljoen mensen hulp nodig hadden. Tijdens de oorlog werd de regio twee jaar lang door de Ethiopische federale regering hermetisch van de buitenwereld afgesloten. Geen elektriciteit en telecommunicatie. Banken werden twee jaar buiten werking gesteld, waardoor mensen niet bij hun tegoeden konden om voedsel te kopen. Humanitaire hulp werd door de Ethiopische regering tegengehouden. Hierdoor kwamen honderdduizenden burgers door honger en gebrek aan medische zorg om het leven. Belgische universitaire onderzoeksgroep schat mogelijke burgerslachtoffers van tweejarige oorlog in Tigray op 813.418

Het gewapend conflict en de belegering van Tigray heeft enorme schade toegebracht aan het onderwijs- en gezondheidssysteem in de regio. Tenzij deze kritieke schade en vernielingen aan deze sectoren onmiddellijk en alomvattend worden aangepakt, zal het niveau van analfabetisme toenemen en uitbraken van (besmettelijke)ziekten zullen leiden tot aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit bij de bevolking in Tigray. Om de problemen bij het onderwijs- en gezondheidssysteem te helpen doen oplossen zal TDA NL de komende twee jaar zich richten op de volgende twee projecten.

Project 1

ProviSion for ResTorAtion and REhabilitation Education in Tigray (START)

Het doel van dit project is het helpen verbeteren en versterken van de onderwijssector van Tigray door de scholen in vijf geselecteerde Woreda’s (districten) te herstellen en te rehabiliteren. Met dit project zullen deze geselecteerde scholen goed uitgerust en operationeel zijn, zodat de gebruikelijke leeractiviteiten kunnen worden hervat en de kinderen weer naar school kunnen gaan.

De specifieke doelstellingen van het project:

  • Herstel/bevoorrading van elementaire onderwijsvoorzieningen, zoals bureaus, stoelen, schoolbord, krijt en andere accessoires.
  • Herstellen/herbouwen van beschadigde schoolinfrastructuur, zoals klaslokalen, kantoren, hekken enz.
  • Herstellen van de nodige apparatuur en voorzieningen voor leraren en personeelsleden, zoals computers, kantoorbenodigdheden, kantoorkasten enz.
  • Het uitdelen van gratis basisonderwijsmateriaal aan de studenten te bieden.

Projectduur: 18 maanden
De geraamde kosten voor dit project zijn € 40,000 euro.

Project 2

Provision for ResToration and REhabilitation of HEAlthcare in Tigray (TREAT)

Het doel van dit project is het helpen verbeteren en versterken van de openbare gezondheidszorg door de gezondheidscentra in vijf geselecteerde Woreda’s (districten) te herstellen en te rehabiliteren. Met dit project zullen deze geselecteerde gezondheidscentra goed uitgerust en operationeel zijn om levensreddende en basisgezondheidszorg te bieden aan de lokale en naburige bevolking.

De specifieke doelstellingen van het project:

  • De gezondheidsdiensten van de gezondheidscentra versterken door de toegang te verbeteren tot medische benodigdheden zoals zorgmaterialen, injectie-, hygiëne-, beschermings- en wondbehandelingsmaterialen, evenals verloskundige apparatuur.
  • Het aanleveren van duurzame medische apparatuur, zoals rolstoelen, ziekenhuisbedden, en opbergkasten.
  • Zorgen dat voldoende diagnostische apparatuur zoals stethoscopen en thermometers beschikbaar is.
  • Bevoorraden van farmaceutische medicijnen en artikelen.

Projectduur: 18 maanden
De geraamde kosten voor dit project zijn € 50,000 euro.

Hieronder voorbeelden van de opzettelijke plunderingen en vernielingen op essentiële infrastructuur gepleegd door de Ethiopische, Eritrese, en Amhara-troepen tijdens hun genocidale oorlog op Tigray.