• tdaholland@gmail.com
  • Amsterdam, Nederland

Projecten

Begin november 2020 begon de Ethiopische regering militaire operaties in de Tigray-regio tegen de regerende partij van de regio, het Tigray People’s Liberation Front. Civiele doelen in steden, waaronder ziekenhuizen, scholen, fabrieken en bedrijven, werden beschoten, geplunderd en vernietigd door Ethiopische federale strijdkrachten en regionale milities, en door strijdkrachten uit buurland Eritrea. De gevechten en de aanhoudende beperkingen op de toegang tot humanitaire hulp dwongen meer dan twee miljoen mensen hun huizen te ontvluchten, tienduizenden vluchtten naar Soedan, waardoor minstens 5,3 miljoen mensen hulp nodig hadden. Tijdens de oorlog werd de regio twee jaar lang door de Ethiopische federale regering hermetisch van de buitenwereld afgesloten. Geen elektriciteit en telecommunicatie. Banken werden twee jaar buiten werking gesteld, waardoor mensen niet bij hun tegoeden konden om voedsel te kopen. Humanitaire hulp werd door de Ethiopische regering tegengehouden. Hierdoor kwamen honderdduizenden burgers door honger en gebrek aan medische zorg om het leven. Belgische universitaire onderzoeksgroep schat mogelijke burgerslachtoffers van tweejarige oorlog in Tigray op 813.418

Het gewapend conflict en de belegering van Tigray heeft enorme schade toegebracht aan het onderwijs- en gezondheidssysteem in de regio. Tenzij deze kritieke schade en vernielingen aan deze sectoren onmiddellijk en alomvattend worden aangepakt, zal het niveau van analfabetisme toenemen en uitbraken van (besmettelijke)ziekten zullen leiden tot aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit bij de bevolking in Tigray. Om de problemen bij het onderwijs- en gezondheidssysteem te helpen doen oplossen zal TDA NL de komende twee jaar zich richten op de volgende twee projecten.

Project 1

ProviSion for ResTorAtion and REhabilitation Education in Tigray (START)

Het doel van dit project is het helpen verbeteren en versterken van de onderwijssector van Tigray door de scholen in vijf geselecteerde Woreda’s (districten) te herstellen en te rehabiliteren. Met dit project zullen deze geselecteerde scholen goed uitgerust en operationeel zijn, zodat de gebruikelijke leeractiviteiten kunnen worden hervat en de kinderen weer naar school kunnen gaan.

De specifieke doelstellingen van het project:

  • Herstel/bevoorrading van elementaire onderwijsvoorzieningen, zoals bureaus, stoelen, schoolbord, krijt en andere accessoires.
  • Herstellen/herbouwen van beschadigde schoolinfrastructuur, zoals klaslokalen, kantoren, hekken enz.
  • Herstellen van de nodige apparatuur en voorzieningen voor leraren en personeelsleden, zoals computers, kantoorbenodigdheden, kantoorkasten enz.
  • Het uitdelen van gratis basisonderwijsmateriaal aan leerlingen.

Projectduur: 18 maanden
De geraamde kosten voor onderstaande 5 projecten zijn € 401,000 euro.

ወረዳ
District
ሽም ቤት ት/ቲ
Schoolnaam
ብዝሒ ተመሃሮ
Aantal leerlingen
ብዝሒ መምህራን
Aantal leerkrachten
ዘድሊ መጠን ገንዘብ ብ ብር
Geraamde kosten project
ፋይናንስ ዝገብር ኣካል
Projectfinanciering
ኣብ ኢድ ዘሎ ገንዘብ ብ %
Geaccumuleerde projectfondsen in %
ብርኪ ፕሮጀክት ብ %
Project status in %
1. ማ/ቅነጣል
May Knetal
ጎልጎል ሙ/1 ብርኪ(Gologo)
76154.591.0330%
2. ዓድዋ
Adwa
ኣባ ሃ/ማርያም 2 ብርኪ(Aba Hailemariam)11044611.038.146,660%
3. ኣሕፎሮም
Ahferom
ሰፍኦ ሙ/1 ብርኪ(Sef’o)8582313.529.877,56TDA NL10%0%
4. ብዘት
Bzet
ዓ/ቂንይ ሙ/1 ብርኪ(Adi Kney)3702012.435.1540%
5. ፅ/ወንበርታ
Tse/Wenberta
ቀንጣፋ ሙ/1 ብርኪ(Kentafa)4977.272.1890%
ን ዝተፀንዓ 5ተ ኣብያተ ተምህርቲ ንህንፃን ውሽጣዊ ናውትን ምምላእ ዘድሊ ወፃኢ

Project 2

Provision for ResToration and REhabilitation of HEAlthcare in Tigray (TREAT)

Het doel van dit project is het helpen verbeteren en versterken van de openbare gezondheidszorg door de gezondheidscentra in vijf geselecteerde Woreda’s (districten) te herstellen en te rehabiliteren. Met dit project zullen deze geselecteerde gezondheidscentra goed uitgerust en operationeel zijn om levensreddende en basisgezondheidszorg te bieden aan de lokale en naburige bevolking.

De specifieke doelstellingen van het project:

  • De gezondheidscentra versterken door het beschikbaar stellen van medische benodigdheden zoals zorgmaterialen, injectie-, hygiëne-, beschermings- en wondbehandelingsmaterialen, evenals verloskundige apparatuur.
  • Het aanleveren van duurzame medische apparatuur, zoals rolstoelen, ziekenhuisbedden, en opbergkasten.
  • Zorgen dat voldoende diagnostische apparatuur zoals stethoscopen en thermometers beschikbaar is.
  • Bevoorraden van farmaceutische medicijnen en artikelen.

Projectduur: 60 maanden
De geraamde kosten voor onderstande 5 projecten zijn € 163,000 euro.

ወረዳ
District
ሽም ቤት ጥዕና ጣብያ
Gezondheidscentra
ብዝሒ ተገልገልቲ
Begunstigden
ብዝሒ ሰብ-ሞያ
Aantal professionals
ዘድሊ መጠን ገንዘብ ብ ብር
Geraamde kosten project
ፋይናንስ ዝገብር ኣካል
Projectfinanciering
ኣብ ኢድ ዘሎ ገንዘብ ብ %
Geaccumuleerde projectfondsen in %
ብርኪ ፕሮጀክት ብ %
Project status in %
1. ጣንቋ ምላሽ
Tanqu’a Mlash
ሩባኸዛ
Ruba Keze
17838281.622.450,35
2. ማይቅነጣል
May Knetal
ማ/ቅነጣል
May Knetal
36176505.572.959TDA NL50%0%
3. ጭላ
Chila
ጭላ
Chila
34235212.392.517,46
4. እገላ
E’gela
ገርሁስርናይ
Gerhusrnay
52000258.944.857,5
5. ሳቡሓ ሳዕስዕ
Sabuha Sa’is’i
ዓዲ ቀለበስ
Adi Kelebs
302601.320.300
ን ዝተፀንዓ 5ተ ጥዕና ጣብያታት ንህንፃን ውሽጣዊ ናውትን ምምላእ ዘድሊ ወፃኢ

Hieronder voorbeelden van de opzettelijke plunderingen en vernielingen op essentiële infrastructuur gepleegd door de Ethiopische, Eritrese, en Amhara-troepen tijdens hun genocidale oorlog op Tigray.