• tdaholland@gmail.com
  • Amsterdam, Nederland

Over ons

Wie we zijn…

TDA NL is een onderdeel van TDA International, een op leden gebaseerde, non-profit (NPO) en niet-gouvernementele organisatie (NGO), opgericht in augustus 1989 in Washington DC. In mei 1991 verplaatste de organisatie haar hoofdkantoor naar Mekelle, Tigray. Lees hier meer over TDA Organizational profile.

Onze Doelen

De primaire doelstelling van TDA NL is om bijdragen te leveren aan het bevorderen van zelfredzaamheid van de mensen in Tigray door te zorgen dat er voldoende middelen (geld, materiaal, en kennis) beschikbaar komt om zo de problemen die in het onderwijs en gezondheidszorg zijn te helpen oplossen.

Door met donoren en gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties samen te werken bijdrage leveren aan de verbetering van het levensomstandigheden van de bevolking in Tigray met als gevolg de illegale migratie uit die regio helpen verminderen.

De cultureel-economische band tussen de in Nederland wonende Tigreërs met elkaar te verstevigen om hen instaat te stellen om op basis van hun capaciteit, vaardigheid, en kennis actieve deelname te bewerkstelligen hun bijdrage te leveren aan het oplossen van de sociaaleconomische problemen van de bevolking in Tigray, voornamelijk aan delen van de bevolking die zich in de afgelegen dorpen bevindt waar de infrastructuur zeer beperkt of niet beschikbaar is.

Onze Missie

TDA NL werkt structureel aan het vergroten van de weerbaarheid en zelfredzaamheid van de bevolking in Tigray. Dit doen we door middelen (geld, materiaal, en kennis) beschikbaar te stellen aan lokale partners en gemeenschappen om de zelfredzaamheid op gemeenschapsniveau te bevorderen.

Visie

Om een ​​welvarende Tigray te zien, vrij van armoede en achtergesteldheid.

Strategie

  • Werken aan de implementatie van schoolprogramma’s om kinderen de rijke geschiedenis van Tigray mee te geven en ze te leren hun land en volk te koesteren;
  • Implementeren van CMS-projecten (conversie van geïmproviseerde schoolfaciliteiten naar standaard schoolvoorzieningen): 3.072 geïmproviseerde klaslokalen ombouwen tot standaard klaslokalen;
  • Opzetten van ICT-centra in alle middelbare scholen in Tigray;
  • Extra 30 middelbare scholen bouwen en ondersteuning bieden aan programma’s die excellente leerlingen kan helpen genieten van universitair voorbereidend onderwijs;
  • 12 speciale middelbare scholen oprichten verspreid over de 12 grootste steden van Tigray;
  • Tigray State University (TSU) oprichten.

Meerjarenbeleidsplan/Jaarverslagen

Hier vindt u het meerjarenbeleidsplan van TDA NL.
Jaarverslag 2021

Beloning bestuurders

Leden van het bestuur en kascommissie krijgen geen vergoeding voor hun tijd en moeite besteed aan het vervullen van de taken die ze namens TDA NL uitvoeren. Ze krijgen ook geen vergoedingen voor reis- of verblijfkosten in Nederland. Eventuele reis- of verblijfkosten vergoeding voor buiten Nederland worden pas vergoed na schriftelijke goedkeuring van TDA.

Het Bestuur

Voorzitter: Dhr. D.Redda
Vicevoorzitter: Dr. Brhanu Gebregzabiher
Secretaris: Dr. A. Bogale Gebregiorgis
Penningmeester: Dhr. Y. Derese Mengesha
Bestuurslid: Mw. Hana Birhane
Bestuurslid: Mw. Eleni Kidane
Bestuurslid: Dhr. Tekle Abraha

Auditcommissie

Dhr. Tedros Siltan
Dhr. Brook Teklehaimanot
Mw. Selamawit Sbhatu

Organisatie

Naam organisatie:Vereniging Tigrai Development Association in Nederland (TDA NL)
Vestigingsplaats:Delft
Adres:Teding van Berkhoutlaan 117
2614 AX Delft
Website:tdaholland.nl
Telefoonnummer:0640030075
E-mail:tdaholland@gmail.com
KvK-nummer:81236174
RSIN-nummer:862006934
Rekeningnummer (IBAN):NL70 INGB 0006 4502 30