• tdaholland@gmail.com
 • Amsterdam, Nederland

Organisatieprofiel

Het hoofdkantoor van TDA International is gevestigd in de stad Mekelle, Tigray

TDA NL is een onderdeel van TDA International, een op leden gebaseerde, non-profit (NPO) en niet-gouvernementele organisatie (NGO), opgericht in augustus 1989 in Washington DC. In mei 1991 verplaatste de organisatie haar hoofdkantoor naar Mekelle, Tigray. Het algemene doel van onze vereniging is om al haar leden en supporters in Nederland te coördineren en gunstige voorwaarden te scheppen om op basis van hun capaciteit, vaardigheid en kennis actieve deelname te bewerkstelligen om zo hun bijdrage te leveren aan het oplossen van de sociaaleconomische problemen van de bevolking in Tigray, voornamelijk aan delen van de bevolking die zich in de afgelegen dorpen bevindt waar de infrastructuur zeer beperkt of niet beschikbaar is.

Kernwaarden

TDA NL heeft de volgende kernwaarden;

 • Non-politiek
 • Transparantie
 • Verantwoordelijkheid
 • Samenwerking/Betrokkenheid
 • Vrijwilligheid/Belangeloosheid

Interventiegebieden

TDA houdt zich voornamelijk bezig met onderwijs, landbouw, gezondheid, cultuur en taal, beroepsopleiding, werkgelegenheid voor jongeren en empowerment van vrouwen, met name waar de overheid niet in staat is om actie te ondernemen. Het omvat voornamelijk de volgende zes duurzame thematische interventiegebieden:

 • Onderwijs: mensen in staat stellen de armoedespiraal te doorbreken door gelijke toegang tot Kwaliteitsonderwijs voor iedereen te bevorderen;
 • Landbouw: het verbeteren van voedselzekerheid van de mensen in Tigray door het introduceren van technologieën en verbeterde zaden, en het geven van praktische training;
 • Gezondheid en Welzijn: het bevorderen van gelijke toegang tot gezondheidszorg en welzijn voor iedereen;
 • Armoedebestrijding: armoede bestrijden door de zelfredzaamheid en weerbaarheid van mensen blijvend en duurzaam te verbeteren;
 • Empowerment van vrouwen: de sociaal en economisch positie van vrouwen in Tigray helpen verbeteren.

Strategische focus

 • Werken aan de implementatie van schoolprogramma’s om kinderen de rijke geschiedenis van Tigray mee te geven en ze te leren hun land en volk te koesteren;
 • Het herstellen en rehabiliteren van de enorme schade toegebracht door de oorlog in Tigray aan het onderwijs- en gezondheidssysteem van 23 geselcteerde Woreda’s (districten);
 • Opzetten van ICT-centra in alle door TDA gebouwde middelbare scholen in Tigray;
 • Implementeren van CMS-projecten (meer dan 3072 geïmproviseerde klaslokalenomzetten naar standaard klaslokalen);
 • Extra 30 middelbare scholen bouwen en ondersteuning bieden aan programma’s die excellente leerlingen kan helpen genieten van universitair voorbereidend onderwijs;
 • 12 speciale middelbare scholen oprichten verspreid over de 12 grootste steden van Tigray;
 • Tigray State University (TSU) oprichten.

Belangrijkste prestaties

Het doel achter de oprichting van TDA International en Vereniging Tigrai Development Association in Nederland (TDA NL) is om bij te dragen te leveren aan het tot stand brengen van een welvarende Tigray. Sinds de oprichting heeft TDA enorme prestaties geleverd bij het ontwarren van de belangrijkste belemmeringen en uitdagingen die diep geworteld zijn in Tigray. Om de problemen aan te pakken heeft TDA verschillende ontwikkelingsprojecten uitgevoerd die een positief effect hebben op de verbetering van het sociaal-economisch welzijn van miljoenen mensen in Tigray. Tot de belangrijkste prestaties tot dusver behoren:

Onderwijs

 • Kallamino Special Boarding middelbare school opgericht en geleid voor hoge presteerders (graad 9 tot 12);
 • Meer dan 670 basisscholen en 42 middelbare scholen gebouwd en ingericht;
 • Drinkwaterputten ingeslagen en opgeleverd in 100 middelbare en lagere scholen;
 • 21 openbare bibliotheken gebouwd en ingericht in verschillende steden in Tigray;
 • Virtuele computercentra opgericht in 36 middelbare scholen in Tigray;
 • Implementeerde twee grote programma’s, namelijk BES0-1 en BESO-11 in 1.170 basisscholen. Door deze twee projecten gedurende 10 opeenvolgende jaren uit te voeren, heeft TDA de basisscholen geholpen om hun leeromgeving te verbeteren door educatieve input en faciliteiten te bieden, leraren, onderwijsdeskundigen en de lokale gemeenschap in staat te stellen hun betrokkenheid bij schoolactiviteiten te bevorderen;
 • Offline Digital Libraries (ODL’s) opgezet in 36 middelbare scholen;
 • 6 wetenschappelijke en technologische centra (STC’s) opgericht en uitgerust, waaronder 18 andere centra die momenteel in uitvoering zijn;
 • Doneerde honderdduizenden naslagwerken en computers aan middelbare en lagere scholen;
 • Implementeerde programma’s capaciteitsopbouw voor leraren en schoolleiders;
 • Twee projecten uitgevoerd, namelijk lEGRS en READCO, om de lees- en schrijfvaardigheid van leerlingen in de eerste klas van de 30 basisscholen van Tigray te verbeteren, en 3.111 leeshoeken in te richten en in te richten, 5.636 schoolhoofden en leraren op te leiden;
 • Uitvoeren van het project Versneld leren voor Afrika (ALFA-project) om leermogelijkheden te bieden aan kinderen die niet naar school gingen en daar achterbleven op hun leeftijdsgenoten door een jaar lang uitgebreid onderwijs te geven;
 • Implementatie van het Thinking Schoolproject in 12 Woredas, 24 basisscholen en 13 middelbare scholen om het onderwijs- en leerproces studentgericht te maken en een hoge mate van studentenparticipatie te bevorderen;
 • Uitvoeren van digitaal onderwijsproject in 200 basisscholen van Tigray in samenwerking met ProFuturo met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door toegang te krijgen tot digitaal onderwijs.
Kallamino Special Boarding Secondary School Mekelle
Kallamino Special Boarding Secondary School voor high-presteerders (graad 9 tot 12)

Gezondheidszorg

 • Twee ziekenhuizen, 7 gezondheidscentra en 74 gezondheidsposten gebouwd en uitgerust om basisgezondheidsdiensten te verlenen in de regionale staat Tigray;
 • Implementatie van een project over gezondheid met internationale Rotary-partners sinds 5 maart 2018 om de kwaliteit van de gezondheidszorg in de bestaande openbare gezondheidscentra van Worda Saesie TsaedaEmba te verbeteren door extra blokken te bouwen en deze uit te rusten met medische apparatuur en meubilair;
 • Organiseerde korte termijn capaciteitsopbouw training voor gezondheidswerkers en lokale gemeenschapsleiders;
 • Doneerde honderdduizenden medische apparatuur aan gezondheidsinstellingen in verschillende gebieden.
lemlem-karl-tda-hospital
Lemlem Karl Hospital

Empowerment van vrouwen

 • 2.187 vrouwelijke gezinshoofden empowered om aan inkomstengenererende activiteiten (lGA’s) mee te doen;
 • Ondersteuningsprogramma voor het Civil Society Support Program (CSSP) uitgevoerd om het geweld tegen vrouwen te verminderen en toegang tot kwaliteitsonderwijs voor vrouwelijke plattelandsstudenten te vergroten door middel van capaciteitsopbouw training, studiebeurs voor vrouwelijke studenten te geven en inkomstengenererende activiteiten (1GA) te implementeren. Momenteel implementeert TDA het Civil Society Support Program 11 (CSSP-2);
 • In samenwerking met A Glimmer of Hope, heeft TDA aan vrouwelijke studenten van 15 basis- en middelbare scholen in Laelay en Tahiitay Maichew weredas, herbruikbare en wasbare menstruatieproducten en zeep uitgedeeld om te zorgen dat vrouwelijke studenten ook tijdens hun manistruatieperiode naar school kunnen.
TDA-Tigrai-Women-Empowerment
2.187 vrouwelijke gezinshoofden empowered om aan inkomstengenererende activiteiten (lGA’s) mee te doen.

Werkgelegenheid

 • Technische en beroepsopleiding gegeven aan ongeveer 7.000 werkloze jongeren om de jeugdwerkloosheid te doen verminderen;
 • Tienduizenden werkgelegenheid gecreëerd in verschillende gebieden waar TDA verschillende onderwijs- en gezondheidsprojecten realiseert.
Tda building sites

Partners

Zonder onze donateurs is er geen TDA en geen hulpverlening. Sinds de oprichting van TDA, in augustus 1989, hebben verschillende nationale en internationale organisaties meegewerkt aan het helpen verwezenlijken van TDA projecten in Tigray. TDA heeft een succesvolle samenwerking tot stand gebracht en onderhouden met:

TDA Strategic Partners
TDA partners